Belangrijke informatie
  • Op 7 november wordt er een nieuwe versie van Binc en Domino geïnstalleerd. Beide diensten zullen niet bereikbaar zijn vanaf 8u. De installatie zal wellicht voltooid zijn tegen 10u maar hou rekening met een eventuele onbeschikbaarheid tot 12u.
  • Werkt Domino traag?
    Dit kan zijn door bepaalde instellingen in Internet Explorer. We leggen kort uit hoe je deze kan aanpassen.
Regionale helpdesk

De regionale helpdesk is het informatiepunt voor vragen rond het decreet integrale jeugdhulp, de praktische werking van de jeugdhulp en voor ondersteuning bij het invullen van het A-document en bij de verschillende informaticasystemen van jongerenwelzijn (Domino, BINC, INSISTO en moduledatabank).