Jongerenwelzijn wordt Opgroeien!

Vanaf januari 2020 zal de naam Jongerenwelzijn geleidelijk aan uitdoven. Dit is het gevolg van de fusie van Jongerenwelzijn en Kind en Gezin tot Opgroeien. De hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen door het vroegere Jongerenwelzijn zal uiteraard wel blijven bestaan, en dat onder de noemer Jeugdhulp. Ook de dienstverlening door Kind en Gezin wordt verder gezet. Het nieuwe agentschap zal in 2020 verder vorm en invulling krijgen.

Concreet zal de website Jongerenwelzijn in januari 2020 opgaan in de site Jeugdhulp. De e-mailadressen van onze medewerkers wijzigen naar voornaam.naam@opgroeien.be. Ook de huisstijl van brieven, brochures en andere dragers zal de komende weken en maanden worden aangepast.

Gebruik je ergens het logo Jongerenwelzijn? Contacteer ons dan op communicatie@jongerenwelzijn.be voor het aanleveren van het nieuwe logo.