Signs of Safety trainingen een groot succes!

De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank van Opgroeien en de Vlaamse Forumgroep SOS organiseren trainingen Signs of Safety (SofS) verspreid over Vlaanderen. Doelgroep zijn de consulenten en voor hen belangrijke jeugdhulppartners. Doel is onder meer het versterken van de provinciale dynamiek. Want partnerschap tussen hulpverleners onderling is even belangrijk als partnerschap van hulpverleners met gezinnen. Zo is Oost-Vlaanderen in november en december het decor voor twee trainingssessies. De deelnemers staan tijdens de driedaagse training stil bij de verschillende elementen in een traject SofS. Verder ligt de nadruk op ontmoeting en partnerschap voor jeugdhulpverleners in jeugdbescherming, een praktijk waar steeds moet kunnen worden geantwoord op de vraag: is dit kind veilig? Dit is voor hulpverleners in het domein van jeugdbescherming een aparte, uitdagende en veeleisende praktijk.

De training benadrukt het belang van ontmoeting en partnerschap, voor meerdere redenen, zoals:

  • Samenwerking is essentieel om goede resultaten te boeken voor kinderen in jeugdbescherming.
  • De focus ligt waar ze moet liggen: op mensen en relaties, niet op complexe jeugdhulporganisatie, maar op de mensen die erin werken.
  • Problemen van kinderen in gevaar en ouders in jeugdbescherming zijn complex en ernstig. Het is belangrijk te kunnen steunen op relaties tussen hulpverleners die veiligheid en partnerschap bieden, ook voor de jeugdhulpverleners zelf.
  • Vertrouwen en vakmanschap in relaties moet kunnen gedijen en groeien. Het gaat over gepaste aandacht geven: niet aan wat de ander verkeerd, te weinig of teveel doet, maar stilstaan bij wat samen of anders wordt gedaan.
  • Partnerschap betekent samen kijken naar elke stap in trajecten, weloverwogen en onderling afgestemd op de veiligheid van kinderen. Het gaat over het vinden van gedeelde grond, gedeelde taal en gedeelde focus om de veiligheid van kinderen centraal te stellen. Partnerschap brengt het nodige respect en menselijkheid voor kinderen, jongeren en ouders maar ook voor de praktijkwerkers zelf en is - los van bureaucratie en procedures - gebouwd op procesmatig samenwerken en het vieren van gezamenlijke successen.
  • Ontmoeting en partnerschap gaat over relaties tussen hulpverleners waarin intelligentie en creativiteit elkaar vinden. Want het is hard werken om samen de focus op de kinderen te houden, en niet te worden afgeleid door regels, gewoontes en methodieken.

De interesse in Oost-Vlaanderen bleek alvast groot want beide reeksen zijn volzet, met in totaal 160 deelnemers van Jongerenwelzijn, VAPH, Kind en Gezin en CLB’s. Ontmoeting en partnerschap gaat over relaties tussen hulpverleners waarin intelligentie en creativiteit elkaar vinden. Want het is hard werken om samen de focus op de kinderen te houden, en niet te worden afgeleid door regels, gewoontes en methodieken.

“Toch nog laten weten dat ik genoten heb van de verwelkoming en inleiding, wat mij betreft een aangename en heldere start van de training! Ondertussen ving ik ook nog positieve en enthousiaste geluiden op van onze twee deelnemers!” Anja Ameryckx, algemeen directeur Jeugdzorg vzw.