Uitnodiging uitwisselingsmoment voor praktijkwerkers rond beroepsgeheim

 

Op 28 september organiseren Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Jeugdhulp samen een uitwisselingsmoment voor praktijkwerkers rond beroepsgeheim, met als thema: ‘Helderheid in tijden van samenwerking: hoe omgaan met informatieuitwisseling’. Onder druk van complexere welzijnsrelaties, ontwikkelingen in ketenregie familiaal geweld, maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme … groeien er nieuwe praktijken van samenwerking tussen hulpverleners, maar ook met parket en politie. Nieuwe regelgeving kondigt zich aan. Wat betekent dit voor hulpverleners? Hoe best omgaan hiermee, rekening houdend met de hulpverleningsdoelen en -opdracht. Word jij ook geconfronteerd met deze vragen? Heb je goede ervaringen of stoot je op knelpunten? Praktijkwerkers vanuit verschillende sectoren en settings zoeken samen hoe we deze beweging moeten vertalen binnen de hulpverlening, vertrekkend vanuit de kern van de hulpverlening: de vertrouwensrelatie met de cliënt. We inspireren elkaar in het maken van de vertaalslag van deze ontwikkelingen naar de hulpverleningspraktijk. Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Meer informatie is te vinden op www.kennispleinkalender.be/bghelderheid/