Studiedag ‘Hoe hoop de GGZ doet (her)leven’

 

Op 10 oktober organiseren OPZC Rekem, OPZ Geel, PXL en Thomas More Kempen een studiedag rond het thema ‘Hoe hoop de GGZ doet (her)leven’. Hoop is de drijvende factor om te herstellen. Hierbij wordt een persoon ondersteund door zijn omgeving en hulpverleners. Door de autonomie te versterken, is hij in staat beslissingen te nemen en zo weer nieuwe stappen te zetten binnen zijn eigen herstelproces. Hoe werkt hoop? Welke tools kunnen hulpverleners hanteren om rond herstel en hoop te werken? Welke tools zijn bruikbaar voor specifieke complexe doelgroepen, bij cognitieve defecten, tijdens een crisissituatie, bij forensische patiënten of kinderen, bij palliatieve zorgen...? Deze studiedag biedt handvaten om herstelgerichte zorg te implementeren in de praktijk.

Meer informatie is te vinden in de uitnodiging.