Persbericht - 25 miljoen extra voor resolute ‘één gezin, één plan’-aanpak van Jeugdhulp

 

Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp komt steeds meer naar onze gezinnen toe. Dit is een logische en positieve evolutie die zich ook internationaal doorzet. Daarom versterkt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de jeugdhulp met een extra injectie van 25.000.000 euro. Hierdoor kunnen meer dan 5.000 extra gezinnen, kinderen en jongeren ondersteund en begeleid worden.