Oproep uitbreiding hulpverlening aan jongvolwassenen

 

Met de oproep en de rondzendbrief van 20 juli 2017 kondigden we de vier uitbreidingswerven voor de integrale jeugdhulp aan. Met onderstaande rondzendbrief willen we jullie informeren over de inhoudelijke en praktische modaliteiten voor de uitvoering van het uitbreidingsbeleid van werf 3, de hulpverlening ten aanzien van jongvolwassenen.

De derde werf betreft een oproep specifiek voor de uitbreiding van nieuwe woonvormen en de inschakeling van burgerinitiatieven. De inhoudelijke pijler wordt gevormd door het actieplan jongvolwassenen. Met dit actieplan willen we de hulpverlening aan deze doelgroep versterken door in te zetten op verschillende domeinen, onder meer via instrumenten als groeiplannen en rondetafels en de inschakeling van burgerinitiatieven die de uitstroom uit de jeugdhulp beter voorbereiden en faciliteren.

Meer informatie kan je raadplegen in de rondzendbrief.