Crisishulp en begeleiding meisjes versterkt

 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, trekt in 2017 3 miljoen euro extra budget uit voor de versterking van het private aanbod in de jeugdhulp. Jongerenwelzijn heeft de middelen nu verdeeld en toegekend. Die worden ingezet voor crisishulp, de begeleiding van gezinnen en besloten opvang voor kwetsbare meisjes.