e-Youth schakelbord voor gegevensdeling in de jeugdhulp

 

Het e-Youthplatform zal de bestaande informatiesystemen - zoals BINC, INSISTO, CAP, DOMINO of de moduledatabank - niet volledig vervangen. Het platform moet de volgende jaren stap voor stap elementen van de bestaande informatiesystemen overnemen, zodat het herinvoeren van dezelfde gegevens niet meer nodig is en het doorgeven van informatie op een vlotte manier kan gebeuren. E-Youth bevat ook gegevens die nodig zijn voor het intersectoraal jaarverslag.

De eerste stappen van e-Youth betreffen analyse, het beschikbaar stellen van de schoolgeschiedenis, de registratie van de wettelijke vertegenwoordiger en het aanleggen van het fundament van e-Youth zelf. Dat laatste wordt een kruispuntbank die, voor elke minderjarige aan wie hulp wordt verstrekt, registreert in welke systemen gegevens zitten. In 2017 mikken we op een register van jeugdhulpbeslissingen.

Schema e-Youth

De vzw SMALS zal instaan voor de ontwikkeling en exploitatie van e-Youth. e-Health wordt de enige dienstenintegrator die zal instaan voor het gebruikersbeheer.