Besluitteksten werkgroepen traject jeugdrecht beschikbaar

 

Op 22 juni is de fase van de werkgroepen met alle betrokken stakeholders formeel afgerond. Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, sprak daarbij uitdrukkelijk zijn waardering uit voor de actieve betrokkenheid van alle betrokken partijen. Achtereenvolgens werden de resultaten van de werkgroepen met professionele stakeholders, met ouders en met jongeren toegelicht.
De besluitteksten belichten uitvoerig de visie van de verschillende betrokkenen rond relevante thema's. Opgelet: dit is nog geen beslist beleid. Tegen het eind van het jaar wordt een ontwerp van decreet opgemaakt, daarna volgt de parlementaire behandeling. Opzet blijft om tegen begin 2018 het nieuw decreet in werking te laten treden.

Zo vormen ze centrale bouwstenen op basis waarvan de komende maanden op politiek vlak toegewerkt kan worden naar een ontwerp van decreet.