Aanpak slachtoffers van tienerpooiers: specifieke acties Vlaamse overheid

 

Het Vlaams agentschap Jongerenwelzijn is opgezet met de collectieve aanpak van de problematiek van tienerpooiers, waarbij zowel het openbaar ministerie, de jeugdmagistraten, de politiediensten, hulpverleners, Child Focus en andere organisaties betrokken zijn. Vandaag zijn, op initiatief van het Antwerpse parket, enkele resultaten voorgesteld aan de media. Jongerenwelzijn licht hier enkele van haar specifieke acties toe.