Persbericht - Jaarverslag jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

 

Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Opvallende conclusie: veel kinderen en jongeren maken gebruik van jeugdhulp in een of andere vorm. Jeugdhulp staat dichtbij de mensen. De ondersteuning is gevarieerd. Van heel laagdrempelig tot gespecialiseerd. Waar het kan worden de eigen krachten van jongeren en hun netwerk versterkt.