Oproep voor subsidiedossiers naadloze trajecten onderwijs-welzijn

 

Ministers voor Onderwijs & Vorming Hilde Crevits en voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen verlenen vanaf het schooljaar 2016-2017 voor een periode van zes jaar subsidies aan organisaties die naadloze flexibele trajecten onderwijs –welzijn aanbieden. Iedere schoolexterne organisatie die zich bekwaam acht deze naadloze flexibele trajecten aan te bieden aan alle door de Vlaamse gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor gewoon of buitengewoon voltijds secundair onderwijs, deeltijds secundair onderwijs, erkende vorming of leertijd in de regio waarvoor ze intekenen, kan hiervoor een aanvraag indienen. Meer informatie is te vinden op de website van het Departement Onderwijs en Vorming.

Op 26 januari 2016 van 14u – 16u organiseren het departement Onderwijs & Vorming en Jongerenwelzijn een informatievergadering. Per organisatie kan zich één persoon inschrijven en dit vóór 22 januari 2016 bij jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be. De exacte locatie wordt per kerende bekend gemaakt.

Belangrijke documenten:

De aanvragen moeten - uiterlijk op 1 maart 2016 - aangetekend en per e-mail worden verstuurd naar:
            Ministerie van Onderwijs en Vorming
            Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding
            t.a.v. Emilie Le Roi
            Koning Albert II-laan 15, lokaal 6c05,
            1210 Brussel
            emilie.leroi@ond.vlaanderen.be en jurgen.lammens@ond.vlaanderen.be