Kwaliteitscentrum voor diagnostiek

 

Kwaliteitsvolle diagnostiek is een fundamentele bouwsteen voor de realisatie van kwaliteitsvolle zorg op maat. Met de oprichting van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wil de Vlaamse overheid dan ook investeren in een kwaliteitsverbetering van diagnostiek. Zo staat het centrum in voor wetenschappelijk onderzoek in functie van de ontwikkeling en implementatie van diagnostische protocollen en instrumenten, alsook voor deskundigheidsbevordering en het verstrekken van informatie en advies inzake diagnostiek aan de Vlaamse overheid en actoren binnen het werkveld.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek wil deze taken realiseren door een partnerschap in kwaliteit te ontwikkelen met het diagnostische werkveld. Het centrum is daarom opgericht in nauwe samenwerking tussen enerzijds de Vlaamse Gemeenschap en anderzijds het Vlaams Forum voor Diagnostiek, de CLB-centrumnetten, de Associaties Universiteiten en Hogescholen, het Vlaams Welzijnsverbond, de Federatie van Sociale Ondernemingen, de Federatie van Diensten Geestelijke Gezondheidszorg, Zorgnet Vlaanderen, Jongerenbegeleiding, Cachet en het Vlaams Platform van Verwijzende Instanties voor Personen met een Handicap.

In eerste instantie zal het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek zich focussen op opdrachten binnen het domein van de integrale jeugdhulp. Meer specifiek zal het opdrachten opnemen ter ondersteuning van de multidisciplinaire teams en de intersectorale toegangspoort binnen het aanvraagproces voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. In het kader hiervan zal het centrum in de loop van 2015 een kwaliteitsanalyse uitvoeren van een representatief aantal aanvraagdocumenten bij de intersectorale toegangspoort. Dit onderzoek zal toegelicht worden op een studiedag op 11 december 2015 in het Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Meer info hierover volgt binnenkort.