Minister Vandeurzen kiest voor integrale jeugdhulp

 

Vandaag - 16 juni - vindt een gedachtewisseling met minister Vandeurzen plaats in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Daarbij geeft de minister een reactie op de hoorzittingen aangaande integrale jeugdhulp. Hij stuurt aan op vereenvoudiging en bijsturing en licht toe waarom hij voor integrale jeugdhulp kiest.


“Gedeelde zorg is niet te herleiden tot één sector, tot één oplossing, maar is net de reden waarom we het initiatief namen om tot een geïntegreerde intersectorale jeugdhulp te komen. We vertrekken daarbij van een basishouding die gevoelig is voor hoe we omgaan met jonge mensen die om diverse redenen in de problemen geraken, en met gezinnen die geconfronteerd worden met vaak zeer complexe zorgen.”
 

Op 1 maart 2014 ging het decreet integrale jeugdhulp van start. Daarbij werd het jeugdhulpverleningslandschap volledig hertekend in Vlaanderen en Brussel. Verschillende sectoren werken nauw samen om de gepaste jeugdhulp aan te bieden aan kinderen en jongeren. Na één werkjaar boog de commissie zich over de uitvoering van dit decreet door het organiseren van diverse hoorzittingen. Daarbij gaf Jongerenwelzijn een toelichting aan de hand van regionale ervaringen en cijfers en kwamen tal van veldwerkers langs om hun ervaringen met integrale jeugdhulp te delen. Na afloop daarvan kwam de minister vandaag langs om zijn reactie op de verschillende bijdragen te geven.


Lees ook hier het persbericht van minister Vandeurzen.