Versterking en uitbreiding crisisjeugdhulp

 

Op 13 mei 2015 is een rondzendbrief voor het versterken van de netwerken voor crisisjeugdhulp en het uitbreiden van de crisishulp aan huis verschenen. Dat kadert in de beleidsnota WVG 2014-2019 en het actieplan jeugdhulp, waar de versterking van de crisisnetwerken expliciet als prioriteit naar voren is geschoven. Zo is er een uitbreiding voorzien van 42 extra begeleidingen Crisishulp aan Huis op jaarbasis. Daarbij worden verhoudingsgewijs die netwerken versterkt waar de kloof tussen vraag en aanbod het grootst is en waar een versterking noodzakelijk is om de continuïteit van de werking te waarborgen.

Documenten