Dagbegeleiding in groep wordt rechtstreeks toegankelijk

 

Het aanbod ‘dagbegeleiding in groep’ van Jongerenwelzijn wordt rechtstreeks toegankelijk vanaf 1 maart 2015. Dat is het gevolg van artikel 12 van het decreet Integrale jeugdhulp dat slaat op het rechtstreeks toegankelijk maken van het niet-residentieel aanbod. In een eerste fase is een groot deel van het aanbod contextbegeleiding binnen Jongerenwelzijn reeds rechtstreeks toegankelijk gemaakt. Nu volgt dus ook de module ‘dagbegeleiding in groep’. Lees verder

Het rechtstreeks toegankelijk maken van de module ‘dagbegeleiding in groep’ is onder meer een gevolg van de evaluatie van het experimenteel modulair kader. Dat stelde vast dat:

  • het huidige aanbod dagbegeleiding in groep zo divers is dat er geen duidelijke invulling van de typemodule meer is;
  • het aanbod efficiënter ingezet kan worden dan tot nu toe het geval was.

Verder waren verschillende organisaties vragende partij om het aanbod contextbegeleiding inhoudelijk en organisatorisch beter af te stemmen op het aanbod dagbegeleiding in groep. Een dagcentrumwerking is namelijk veelal sterk lokaal ingebed in de directe omgeving van zowel de minderjarige als zijn context, met een grote betrokkenheid op en samenwerking met school, CLB, vrije tijd, het algemeen welzijnswerk, … Het rechtstreeks toegankelijk maken van dit aanbod kan deze samenwerking dan ook sterk vereenvoudigen, zeker op casusniveau. Verder zetten vele organisaties sterk in op het betrekken van broers en zussen, omdat dit net een onderdeel is/kan zijn van de dagelijkse leefsituatie en de problemen in het gezin. Door de module rechtstreeks toegankelijk te maken, kunnen deze broers en zussen veel doelgerichter, sneller en eenvoudiger aan de groepscomponent deelnemen. Ook kunnen jongeren in een traject met enkel contextbegeleiding sneller en met minder administratieve belasting gebruik maken van het aanbod dagbegeleiding, waardoor efficiënter kan omgegaan worden met de benutting.

Het gehele aanbod dagbegeleiding in groep van Jongerenwelzijn wordt rechtstreeks toegankelijk vanaf 1 maart 2015. Alle aanvragen moeten nog tot en met 28 februari gebeuren via de intersectorale toegangspoort met een A-document, vanaf 1 maart kunnen aanmelders rechtstreeks terecht bij de organisaties die dit aanbieden. De organisaties zullen weliswaar eerst de bestaande wachtlijsten afwerken. Binnenkort verschijnt op de website van Jongerenwelzijn een overzicht van de organisaties die dagbegeleiding in groep aanbieden, met contactpersonen en contactgegevens.