Vormingen nieuwe jeugdhulplandschap

 

De komende maanden organiseren Steunpunt Jeugdhulp, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en Steunpunt Expertisenetwerken een aantal vormingen over het nieuwe jeugdhulplandschap voor praktijkwerkers uit de sectoren IJH en belendende sectoren. Het gaat over een inleidende dag ‘Het Vlaamse jeugdhulplandschap in kaart’ op 22 april 2015, een verdiepende vormingsdag ‘Niet jij of ik maar wij in de jeugdhulpverlening’ op 8 mei 2015 en casustafels in alle Vlaamse regio’s – startend in regio West Vlaanderen op 21 mei 2015 en in het najaar in de andere regio’s.