60 jongeren extra begeleid na verblijf in een gemeenschapsinstelling

 

Jongerenwelzijn heeft middelen vrijgemaakt voor de versterking van het private aanbod in de jeugdhulp. Deze middelen zijn gericht op het versnellen van de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. Het gaat om een bedrag van 800.000 euro voor vzw’s die zowel jongens als meisjes intensief begeleiden na hun verblijf in een gemeenschapsinstelling.