Bekendmakingscampagne cliëntoverleg en bemiddeling

 

Het is belangrijk minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken te helpen op maat van hun noden. Cliëntoverleg en bemiddeling kunnen daarbij het verschil maken. Het zijn immers instrumenten die de continuïteit van de jeugdhulp helpen waarborgen.

Bij een cliëntoverleg komen minderjarigen, ouders, hulpverleners en betrokkenen uit het sociaal netwerk van de cliënt samen om in complexe situaties de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin af te stemmen en de continuïteit ervan te bewaken. Een onafhankelijke, externe voorzitter zit het overleg voor.
Bemiddeling is een communicatieproces tussen minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken hulpverleners om conflicten op te lossen of hanteerbaar te maken en zo de verdere hulpverlening alle kansen te geven. Dit proces wordt op gang getrokken door een onafhankelijke, onpartijdige derde: de bemiddelaar.

Beide instrumenten zijn een recht van elke minderjarige, zijn ouder, opvoedingsverantwoordelijke en hulpverlener in de jeugdhulp. Om de bekendheid en de bereikbaarheid van cliëntoverleg en bemiddeling te vergroten voor gebruikers in de jeugdhulp, is een bekendmakingscampagne opgezet met:

  • mijn.jeugdhulp.be is een website voor minderjarigen, ouders en opvoedingsverantwoordelijken met informatie over cliëntoverleg en bemiddeling. Bovendien kunnen cliënten er rechtstreeks beide overlegvormen aanvragen.
  • Een animatiefilmpje waarin Sociaal Incapabele Michiel de methodieken ludiek duidt.