42 gezinnen extra geholpen via Crisishulp aan Huis

 

Jongerenwelzijn heeft extra middelen vrijgemaakt om gezinnen in problemen te ondersteunen. Het gaat specifiek om Crisishulp aan Huis. Tijdelijke maar intensieve hulpverlening op maat, voor gezinnen waar het moeilijk gaat. “Een dreigende uithuisplaatsing van jongeren kan hiermee voorkomen worden”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van Jongerenwelzijn. “Het gezin bij elkaar houden geniet in eerste instantie altijd de voorkeur.”