Oproep intersectorale zorgprogramma’s

 

In het kader van het actieplan jeugdhulp en het uitbreidingsbeleid voor minderjarigen met een beperking is 2 miljoen euro vrijgemaakt voor de versterking van het gecombineerd aanbod voor jongeren met complexe problemen. Essentieel in het werken met deze moeilijkste doelgroep zijn een gedeeld engagement, flexibiliteit en samenwerking. De beschikbare middelen zullen daarom worden ingezet voor de structurele en duurzame uitbouw van intensieve intersectorale samenwerking voor de hulpverlening aan minderjarigen en jongvolwassenen met een handicap en een complexe zorgvraag. De financiering creëert voldoende mogelijkheden om gedurende een langere tijd een geïndividualiseerd aanvullend aanbod te ontwikkelen op maat van de jongere. Concreet gaat het over drie hulpprogramma’s die vorm krijgen binnen een intersectoraal netwerk: één netwerk voor de regio Antwerpen, één netwerk voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen en één netwerk voor de regio’s Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel. Dit aanbod is afgestemd met het programma langdurige zorg binnen het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Met oog op opstart van de intersectorale zorgprogramma’s begin 2016, is een oproep voor kandidaat-samenwerkingsverbanden gelanceerd, met als bijlage het aanvraagformulier.