13 oktober: Startvergadering actoren traject nieuw jeugdrecht

 

Op de plenaire vergadering van 13 oktober gaf Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal Jongerenwelzijn, het startschot voor het maatschappelijk debat rond de aanpak van jeugddelinquentie in Vlaanderen. Het kader en de werkwijze werden toegelicht, de resultaten van de omgevingsanalyse werden gepresenteerd en jongeren van CACHET gaven een eerste terugkoppeling over gevoerde gesprekken rond het thema. De effectieve werkgroepen met betrokken actoren gaan vanaf 20 oktober van start. De werkzaamheden dienen centrale bouwstenen aan te brengen voor een decreet rond de thematiek. De omgevingsanalyse, uitgevoerd door een consortium van VUBrussel – UGent – KULeuven en KEKI dient hierbij als wetenschappelijke onderbouw en aanzet. We stellen U graag zowel de presentaties van de startvergadering als de volledige omgevingsanalyse ter beschikking.