Jaarverslag onderwijs 2013-2014

 

Bij het begin van elk nieuw jaar wordt er gretig gevraagd naar elkaars goede voornemens. Het onderwijsteam van de gemeenschapsinstellingen legde zijn goede voornemens voor het schooljaar 2013-2014 eens uitgebreid op de rooster. Zo had het zich voorgenomen om meer oog te hebben voor de samenwerking met de scholen en de CLB’s van zijn leerlingen. De leerkrachten zouden dan weer de kans krijgen zich verder vertrouwd te maken met de Vlaamse eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De handelingsplannen zouden centraal komen te staan om zo de leerlingen een onderwijsaanbod op maat te bieden. En – tot slot – zou het onderwijs in de gemeenschapsinstellingen verder vorm krijgen in het modulair landschap binnen de differentiatienota. Hoe en of deze voornemens zijn waargemaakt, is terug te vinden in het jaarverslag onderwijs 2013-2014.