Sociale dienst jeugdrechtbank

Gerechtelijke hulpverlening is jeugdhulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. Deze bepaalt welke hulpverlening aangewezen is en hoe lang deze zal duren. Hij wordt daarin bijgestaan door de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ).

Men komt in de gedwongen hulpverlening terecht wanneer:

  • een minderjarige de wet overtreden heeft (strafbare feiten);
  • een minderjarige zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt én hulp op vrijwillige basis niet mogelijk is. De minderjarige kan dus te maken krijgen met gedwongen hulpverlening als hij geen strafbare feiten heeft gepleegd;
  • er zich een acute crisissituatie voordoet waarbij meteen moet worden ingegrepen. Dan treft de jeugdrechtbank hoogdringende maatregelen. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is (hoogdringendheid);
  • ouder(s) niet doen wat van hen wordt verwacht.

Bereikbaarheid

Per gerechtelijk arrondissement is er een sociale dienst jeugdrechtbank.

Contactgegevens per regio

De SDJ zijn alle werkdagen telefonisch bereikbaar:

Dag Bereikbaarheid
Van maandag t.e.m vrijdag 09u00 – 12u00
14u00 – 17u00

De SDJ hebben vaste openingsuren:

Dag Openingsuren*
Maandag 14u00 – 17u00
Dinsdag 14u00 – 17u00
Woensdag 10u00 – 12u00
13u00 – 16u00
Donderdag 14u00 – 17u00
Vrijdag 14u00 – 17u00

* Daarnaast heeft elke dienst variabele openingsuren op twee voormiddagen per week van 10u00 tot 12u00. Voor meer informatie daarover neemt u best contact met het SDJ dat uw dossier opvolgt.

Werking

De jeugdrechter geeft de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ) opdracht om een maatschappelijk onderzoek te voeren. Elk dossier wordt aan een consulent toegewezen. De SDJ bestaat uit een team van consulenten onder leiding van een teamverantwoordelijke.

Belangrijke beslissingen in een dossier worden voorgelegd aan en besproken met het gehele team. Die gedeelde besluitvorming zorgt ervoor dat de hulpverlening die een jongere krijgt, niet afhangt van de mening van één persoon.

Na grondig onderzoek zal de SDJ aan de jeugdrechter advies geven over het meest wenselijke traject binnen de jeugdhulp. Vervolgens legt de jeugdrechter een (jeugdhulp)maatregel op. Daarna zorgt de SDJ er mee voor dat de maatregel wordt uitgevoerd. De SDJ is niet rechtstreeks toegankelijk maar alleen via een gerechtelijk parcours. Het zijn het parket en de jeugdrechter die een dossier voor onderzoek en opvolging toevertrouwen aan de SDJ.

Meer informatie

Meer informatie over de werking van de jeugdrechtbank en de sociale dienst jeugdrechtbank is te lezen in de brochure ‘Jij en de jeugdrechtbank’.

Voor professionelen
Meer weten? Ga naar het Vlaams Loket Jeugdhulp.