Time-outovereenkomsten

Op 7 november 2011 ondertekenden de gemeenschapsinstellingen en een aantal voorzieningen een samenwerkingsprotocol inzake time-out. Daarmee verbinden ze zich ertoe om hulp aan jongeren met complexe problemen structureel mogelijk te maken, vanuit hun dubbele opdracht van maatschappijbeveiliging en hulpverlening. Het gaat om jongeren die vaak kampen met mentale beperkingen of een profiel hebben dat veeleer aansluit bij psychiatrische zorgverlening. Met het aanbod willen de gemeenschapsinstellingen een vastgelopen begeleidings- of behandelingstraject deblokkeren door een korte afkoelings- en bezinningsperiode te bieden in een beveiligde setting. Het concept sluit aan bij de differentiatienota die voorstellen formuleert om soepeler en veelzijdiger in te spelen op de steeds complexere hulpvragen van jongeren.

Programma’s moeten gericht zijn op de toekomst en op nieuwe kansen voor de jongere, en tegelijk voldoende flexibel zijn om mislukking en een tijdelijke terugval toe te laten en hierop zo goed mogelijk te anticiperen. Einddoel van het programma ‘time-out’ is het herstel van de hulpverleningsrelatie en de heroriëntering van de jongere naar de voorziening van herkomst. Time-out kan zo zowel de instroom beperken als de uitstroom bevorderen van jongeren die anders het risico lopen om langdurig geplaatst te worden in een gemeenschapsinstelling.

Op termijn is een keten vereist van voorzieningen waarmee de gemeenschapsinstellingen een geprivilegieerde band hebben en die zich engageren rond de terugkeer van jongeren in de thuiscontext of naar minder ingrijpende hulpverlening na hun verblijf in een gemeenschapsinstelling. Essentieel zijn partners die structurele vervolgtrajecten ontwikkelen die naadloos aansluiten bij het verblijf van een jongere in de gemeenschapsinstelling. Binnen de sector van de bijzondere jeugdbijstand gaat het onder meer om de private proeftuinen besloten opvang, de multifunctionele centra en begeleidingstehuizen. Maar ook daarbuiten willen de gemeenschapsinstellingen time-outfaciliteiten aanbieden aan geëngageerde voorzieningen die jongeren opvangen met een handicap, een psychiatrisch of een verslavingsprobleem.

  • Sinds mei 2008 heeft campus De Markt van gemeenschapsinstelling De Kempen een time-outleefgroep voor meisjes en sinds mei 2009 ook een time-outleefgroep voor jongens. De redenen voor time-out zijn divers, zoals onbuigzaamheid, ontvluchting, agressie op personen, verslaving en dealen, diefstal en vandalisme of zedenfeiten.
  • In gemeenschapsinstelling De Zande start Campus Ruiselede in februari 2012 een herstelgerichte time-outleefgroep voor jongens. Sinds 1 november 2017 is er een time-outleefgroep voor meisjes op Campus Beernem.

Sinds 1 februari 2012 zijn ondertekende time-outovereenkomsten een formele voorwaarde voor de time-outplaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling. Hiervoor zijn generieke modellen uitgewerkt. Geïnteresseerde voorzieningen nemen contact op met de directeur van de gemeenschapsinstelling uit hun regio voor de invulling en ondertekening van het protocol en voor onderlinge werkafspraken.