Vragen of klachten? JO-lijn!

JO-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Zoek je informatie, advies of heb je klachten? Bel ons dan op het gratis nummer 0800 900 33.

Contact

Bel gratis 0800 900 33

We zijn er:

Dag Tijdstip
Maandagvoormiddag 10u00 – 13u00
Woensdagnamiddag 13u00 – 17u00
Donderdagvoormiddag 10u00 – 13u00
Vrijdagnamiddag 13u00 – 17u00

Wil je ons liever schrijven?

JO-lijn
Koning Albert II-laan 35 - bus 32
1030 Brussel

Of e-mailen?

Klachtenbehandeling

Als een jongere, ouder of betrokkene een klacht heeft over de hulpverlening georganiseerd door Jongerenwelzijn, kan die daarvoor terecht bij JO-lijn. Hiervoor is een volledige klachtenprocedure uitgewerkt.

JO-lijn voert een onafhankelijk onderzoek naar de klacht. Het bespreekt de klacht met klager en beklaagde. Na onderzoek komt het tot een eindbevinding in termen van een (deels) gegronde klacht, een ongegronde klacht, een terechte opmerking etc. Wanneer de klacht (deels) gegrond is, moet Jongerenwelzijn een inspanning leveren om de zaak zo goed mogelijk te herstellen of recht te zetten. JO-lijn kan daarbij optreden als bemiddelaar.

Klachten die te maken hebben met andere bevoegdheden WVG? Neem een kijkje op https://www.departementwvg.be/klachten-beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin.

Affiche & brochure